Misja


      bip

dyplom
Serdecznie witamy na stronie internetowej
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej opsrembertow.waw.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego opsrembertow.waw.pl .

Data publikacji strony internetowej:  .
Data ostatniej dużej aktualizacji: 

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niespełnione wymagania
Nie wszystkie dokumenty opublikowane na stronie internetowej są dostępne cyfrowo.
Brak etykiet tekstowych do obiektów nietekstowych.
Złe zastosowanie elementów kaskadowych CSS oraz HTML.
Niewystarczające dostosowanie kolorów kontekstowych obiektów do treści.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Wydział Dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia:
Data ostatniego przeglądu deklaracji: