Misja


      bip

dyplom


Dom Dziennego Pobytu

dom
 
Kierownik Domu Dziennego Pobytu:  

ul. Plutonowych 10
04 – 404 Warszawa
telefon /faks: (22) 611 93 80                                                                                                
e - mail: ddp@opsrembertow.waw.pl

Dom Dziennego Pobytu jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Jest to placówka przeznaczona dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo. Dom działa na rzecz mieszkańców z terenu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Dysponuje obecnie 22 miejscami.

Celem Domu Dziennego Pobytu jest utrzymanie osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo w środowisku lokalnym bez konieczności umieszczania w placówce o charakterze stacjonarnym.

Pensjonariuszom DDP oferujemy:
− zajęcia usprawniające ruchowo;
− zajęcia rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne (w tym terapia zajęciowa);
− świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;
− udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych;
− umożliwienie zachowania higieny (kąpiel, pranie odzieży);
− jeden gorący posiłek dziennie – obiad;
− inne zajęcia i usługi w zależności od potrzeb pensjonariuszy i realnych możliwości placówki.

Dysponujemy salą terapeutyczno – zajęciową (w tym komputery, dostęp do Internetu), salą telewizyjno – rekreacyjną (kino domowe), jadalnią. W okresie letnim organizowane są spotkania plenerowe na terenie posesji Domu (m. in. spotkania przy grillu).

Korzystanie z usług Domu Dziennego Pobytu daje pensjonariuszom różnorodne korzyści: kontakty z innymi ludźmi, możliwość samorealizacji, rozwijania zainteresowań, wzrost poczucia własnej wartości, poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Personel placówki dąży do wydobycia potencjału drzemiącego w pensjonariuszach, do umożliwienia im rozwijania uzdolnień i zainteresowań. Działania personelu są zindywidualizowane, dopasowane do wieku, stanu zdrowia i sytuacji pensjonariusza.

Usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, świadczone w Domu Dziennego Pobytu, przyznawane są decyzją administracyjną wydawaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Dwóch Mieczy 22a, Warszawa. Podstawą do wydania decyzji jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

EU


Projekt współfinansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/rewitalizacja-wybranych-obszarow-kryzysowych-mst-warszawy-w-aspekcie-ochrony-zabyt


ZAPRASZAMY!