brak obrazka

Informujemy, iż do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Kalkulacja ceny została przeprowadzona w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Zapytania ofertowego. Wykonawca podał przedziały cenowe poszczególnych usług, a co za tym idzie nie określił wartości łącznej oferty. Tym samym jednoznacznie stwierdzono, iż oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, a co za tym idzie podlega odrzuceniu.

Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem i złożenie oferty.