więcej o funduszach »

Opis projektu systemowego 2011


Projekt systemowy
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy”

Informacje dotyczące projektu:

Okres realizacji: -
Wartość całkowita projektu w 2011:
Wkład m. st. Warszawy:
Wartość dofinansowania z funduszy UE:
Źródło dofinansowania:
Program Operacyjny:
Priorytet:
Działanie:
Poddziałanie:


Brak Info

Strona finansowana w ramach projektu systemowego:
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1