Misja


      bip

dyplom
Serdecznie witamy na stronie internetowej
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.


2023-09-15


OGŁOSZENIEDyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
w nie pełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu)

Inspektor / Starszy Inspektor ds. finansowo-księgowych w Zespole Finansowo-Księgowym.

czytaj dalej...

Kwestionariusz Osobowy (wersja edytowalna .docx)

____________________▪□■□■□▪____________________2023-09-15


OGŁOSZENIEDyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

Inspektor / Starszy inspektor ds. realizacji świadczeń na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń.

czytaj dalej...

Kwestionariusz Osobowy (wersja edytowalna .docx)

____________________▪□■□■□▪____________________2023-09-15


OGŁOSZENIEDyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej.

czytaj dalej...

Kwestionariusz Osobowy (wersja edytowalna .docx)

____________________▪□■□■□▪____________________2023-09-15


OGŁOSZENIEDyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny w dziale Pomocy Środowiskowej i Usługowej.

czytaj dalej...

Kwestionariusz Osobowy (wersja edytowalna .docx)

____________________▪□■□■□▪____________________2023-05-25


OGŁOSZENIEp.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny w dziale Pomocy Środowiskowej i Usługowej.

czytaj dalej...

Kwestionariusz Osobowy (wersja edytowalna .doc)

____________________▪□■□■□▪____________________2023-05-25


OGŁOSZENIEp.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej.

czytaj dalej...

Kwestionariusz Osobowy (wersja edytowalna .doc)

____________________▪□■□■□▪____________________2023-05-25


OGŁOSZENIEp.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu)

Inspektor / Starszy Inspektor ds. finansowo-księgowych
w Zespole Finansowo-Księgowym

czytaj dalej...

Kwestionariusz Osobowy (wersja edytowalna .doc)

____________________▪□■□■□▪____________________2022-06-29


OGŁOSZENIE

zdjęcie ogłoszenia o pracę inspektor

____________________▪□■□■□▪____________________2020-10-05


Strona w trakcie migracji na nowy system.


Za utrudnienia przepraszamy.
Plakat

____________________▪□■□■□▪____________________2020-09-01


WARSZAWA WSPIERA UCZNIÓW


Do 15 września można złożyć wniosek o pomoc materialną dla uczniów. Więcej informacji pod nr telefonów: 22 277 34 34, 22 277 34 38, 22 277 34 37. Szczegóły pod linkiem: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow
Plakat

powiększ ogłoszenie...

____________________▪□■□■□▪____________________2020-08-27


Plakat

powiększ ogłoszenie...

____________________▪□■□■□▪____________________2020-04-28


Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej

pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy !!!Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej. W celu uzyskania nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail) należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia [Link do oświadczenia...] wraz z wnioskiem o udzielenie porady na odległość [Link do wniosku...] (format .pdf lub .jpg) na adres mailowy wybranego punktu: [Link do harmonogramu pracy punktów...] W przypadku braku dostępu do Internetu należy zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115
[Link do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa]


Plakat pomoc prawna

powiększ ogłoszenie...

Plakat komunikat porady

powiększ ogłoszenie...

____________________▪□■□■□▪____________________2020-04-24


Plakat

powiększ ogłoszenie...

Link do strony Warszawa Antyprzemocowa...

____________________▪□■□■□▪____________________2020-04-14


Plakat Wsparcie Warszawy

powiększ ogłoszenie...

____________________▪□■□■□▪____________________2020-04-09


zakres wsparcia

powiększ ogłoszenie...

____________________▪□■□■□▪____________________2020-03-26


obwieszczenie zakaz zgromadzeń.

powiększ ogłoszenie...

____________________▪□■□■□▪____________________2020-03-26


Zamknięcie Domu dziennego pobytu.

powiększ ogłoszenie...

____________________▪□■□■□▪____________________2020-03-16


obwieszczenie epidemia wydawanie żywności.

powiększ ogłoszenie...

____________________▪□■□■□▪____________________2020-03-17


Szanowni Mieszkańcy,


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy nadal realizuje swoje zadania, zmianie ulega forma kontaktu z pracownikami OPS.


Punkt przyjęć interesantów znajduje się na parterze, od godz. 8.00 do 16.00 dyżur pełni pracownik socjalny.

W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PROSIMY O OGRANICZENIE WIZYT W OPS DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.
#Zostańwdomu


Wszelkie sprawy oraz informacje dot. osób potrzebujących pomocy można zgłaszać telefonicznie: sekretariat: 22 277 34 20 lub mailowo: sekretariat@opsrembertow.waw.pl.
W ZGŁOSZENIU PROSIMY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY OSOBY WYMAGAJĄCEJ POMOCY, A JEŚLI NIE POSIADA TELEFONU LUB NUMER NIE JEST ZNANY - NUMER TELEFONU OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ.


Osoby korzystające ze wsparcia OPS mogą się kontaktować z pracownikami pod numerami telefonów:

pracownicy socjalni:

22 277 34 34,
22 277 34 38,
22 277 34 28,
22 277 34 27

asystenci rodziny:
22 277 34 32

psycholog:
22 277 34 33

księgowość:
22 277 34 25

koordynator RAS:
723 245 514

Dom Dziennego Pobytu:
22 277 34 30.


Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu poleceniem Wojewody zostaje zawieszone do dnia 25 marca 2020 r.


Pomoc dla osób objętych przez służby sanitarne kwarantanną będzie realizowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Mazowieckiego oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy.


____________________▪□■□■□▪____________________2020-03-16


obwieszczenie epidemia.

powiększ ogłoszenie...

____________________▪□■□■□▪____________________2020-03-13


Ogłoszenie.


W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYM Z COVID-19, STACJONARNA DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBY-WATELSKIEGO NA TERENIE M.ST. WARSZAWA ZOSTAJE TYMCZASOWO ZAWIESZONA W OKRESIE OD 16 MARCA 2020 R. DO 31 MARCA 2020 R.
czytaj dalej...____________________▪□■□■□▪____________________2020-01-31


„W rodzinie siła!”


Projekt nr RPMA.09.01.00-14-c109/19 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.Link do strony projektu...____________________▪□■□■□▪____________________2019-11-04


NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE


w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy


czytaj dalej...____________________▪□■□■□▪____________________2019-10-16


UWAGA!Dodatkowy termin naboru wniosków

do Modułu II w ramach Programu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019


czytaj dalej...____________________▪□■□■□▪____________________2019-10-03


Program dla osób z niepełnosprawnościami

30 września 2019 r. rozpoczynamy realizację Programu" Opieka wytchnieniowa" -edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Co jest celem Programu

„Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w trzech modułach:
Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;
Moduł II - Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych;
Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Od 30 września 2019 r. możesz złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nabór wniosków na usługi w ramach Modułu II trwa od 30 września 2019 r. do 8 października 2019 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 będzie realizowany do końca 2019 r.

Więcej informacji: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl, na stronach internetowych miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic.
2019-05-21


Konkurs „Seniorzy Mają Talent”

plakat RAS. ver pdf do pobrania poniżej czytaj dalej...

czytaj dalej...

regulamin konkursu (pdf 171 kb)

____________________▪□■□■□▪____________________2018-07-05


     

Dobry start 300 dla ucznia oraz Rodzina 500 +
plakat RAS

Czytaj dalej...

2018-05-23


     

plakat RAS

Czytaj dalej...

2018-05-23


     

plakat RAS

Czytaj dalej...

2018-04-30


Konkurs „Seniorzy Mają Talent”

pod patronatem Burmistrzów Dzielnic:
Bemowo, Białołęka, Bielany, Rembertów, Śródmieście,Ursynów, Wawer, Wesoła, Żoliborz

odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018r. (czwartek)

w Sali Widowiskowej Akademii Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 bud. 56 (Klub ASzWoj)

w godzinach 10:00 – 16:00


czytaj dalej...

regulamin konkursu...

____________________▪□■□■□▪____________________2017-12-13


Uprzejmie informujemy, że
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
oraz Dom Dziennego Pobytu
w dniu 02 stycznia 2018 r. (wtorek) będzie nieczynny (w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń - marzec 2018 r. ze względu na Święto Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2018 r. przypadające w innym dniu niż niedziela).


Za utrudnienia przepraszamy.


____________________▪□■□■□▪____________________2017-08-21


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA DLA DZIECI "MALUSZKOWO"

11 WRZEŚNIA 2017 ROKU (PONIEDZIAŁEK) NA GODZINĘ 10.00..


czytaj dalej...

____________________▪□■□■□▪____________________2017-08-18

ogłoszenie warsztatów dla ojców

Czytaj dalej...

____________________▪□■□■□▪____________________2017-08-18


     

ogłoszenie warsztatów szkoła dla rodziców

Czytaj dalej...

____________________▪□■□■□▪____________________2017-05-17
otwarcie efs       Aktualizacja strony internetowej.
       Przepraszamy za niedogodności____________________▪□■□■□▪____________________2017-04-07


     ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ

plakat RAS

Czytaj dalej...

2017-03-23


     SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW (II edycja)

plakat z przedszkola

Czytaj dalej...

2017-03-23


     Serdecznie Zapraszamy NABÓR DO KLAS IV - VII na rok szkolny 2017/2018

plakat z przedszkola

Powiększ zdjęcie...

2017-03-14


     Serdecznie Zapraszamy na Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 74.

plakat z przedszkola

Powiększ zdjęcie...

2017-03-09


     E-hologram dla osób, które nie mają dochodów Wszyscy mieszkańcy Warszawy, którzy nie mają dochodów, mogą wyrobić sobie Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka i korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej oraz ze zniżek w wielu instytucjach kultury czy ośrodkach rekreacyjnych.

czytaj dalej...

plakat eholo

Powiększ zdjęcie...

____________________▪□■□■□▪____________________2017-01-09
ogłoszenie


Czytaj dalej...

____________________▪□■□■□▪____________________