Misja


      bip

dyplom


W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO - informujemy, że:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z pomocy Ośrodka.

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail iod@opsrembertow.waw.pl lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby.

Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku jest Pan Robert Cielma, e-mail: iod@opsrembertow.waw.pl