Misja


      bip

dyplom


Kierownictwo

Dyrektor O¶rodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Monika Dubanowska
Godziny przyjęć interesantów po wcze¶niejszym umówieniu w sekretariacie:
Poniedziałek 11.00-15.00
Kontakt: sekretariat@opsrembertow.waw.pl


Główny Księgowy
Edyta Cendrowska
Kontakt: ksiegowosc@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 37

Kierownik Działu Administracyjnego
Andrzej Czech
Kontakt: administracja@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 35

Kierownik Domu Dziennego Pobytu

Kontakt:ddp@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)611 93 80

Koordynator Pracy ¦rodowiskowej
Anna Raczkowska
Kontakt: pracowniksocjalny@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 32

Koordynator Zespołu ds. Wspierania Rodziny
Ilona Osińska
Kontakt:pomospecjalistyczna@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 23

Koordynator Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Małgorzata Rutkowska
Kontakt: pracowniksocjalny@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 29

Koordynator Projektu Systemowego
Ewelina Michta
Kontakt: eurokoordynacja@opsrembertow.waw.pl
Tel. (22)673 54 12 wew 39