Misja


      bip

dyplom


tpd

 

Wszystkich uczniów, którzy potrzebują pomocy w pokonywaniu trudności życia codziennego, chcą rozwijać swoje zainteresowania i mile spędzać czas z rówieśnikami, zapraszamy do naszych Ognisk TPD od poniedziałku do piątku na ul. K. Ziemskiego 22  w godz.15.00 - 19.00, na ul. Komandosów 7 w godz.14.00 - 18.00, a we wszystkie soboty od godz.10.00 - 14.00 na ul. K. Ziemskiego.
Czekają na Was fajni, mądrzy i dobrzy wychowawcy, którzy Was rozumieją i potrafią Wam pomóc - zapraszamy!

Towarzystwo Przyjaciół  Dzieci jest rzecznikiem dziecka, promuje i chroni jego prawa. W Dzielnicy Rembertów, przez 6 dni w tygodniu,  funkcjonują dwa Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD.
Jedno z nich mieści się w budynku Gimnazjum nr 126 przy ulicy K. Ziemskiego, drugie
w Domu Kultury Rembertów przy ulicy Komandosów na Nowym Rembertowie. Czynne są przez cztery godziny dziennie.
Z pomocy wykwalifikowanych, życzliwych wychowawców korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Uzyskują tu pomoc w odrabianiu lekcji, w pokonywaniu trudności w nauce i życiu codziennym. Rozwijają swoje zainteresowania muzyczne, plastyczne, sportowe i inne. Uczą się też rzeczy bardzo praktycznych, takich jak przygotowywanie potraw, kanapek, nakrywanie do stołu, dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny oraz porządek w najbliższym otoczeniu.

Wychowankowie otrzymują też wyżywienie, a wieczorem przed wyjściem do domu pełnowartościowy posiłek.

W Ogniskach, oprócz codziennej pracy wychowawczo - opiekuńczej, realizowane są programy profilaktyczne mające na celu zapobieganie uzależnieniom, zachowaniom agresywnym i zjawiskom przemocy.

W czasie wolnym od zajęć szkolnych organizowane są zajęcia rekreacyjno- sportowe, konkursy, wycieczki po Warszawie i okolicy. Nasi wychowankowie co roku w wakacje wypoczywają na koloniach.