Misja


      bip

dyplom

2010 - DOKUMENTACJA PRZETARGOWA NA USŁUGI

1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług opiekuńczych świadczonych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania

OSTANIA ZMIANA: 28.12.2010 r.

 

Informacja dla Wykonawców
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług cateringowych w formie przygotowywania i dostarczania do Domu Dziennego Pobytu gorących posiłków dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

OSTANIA ZMIANA: 24.12.2010 r.

 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OSTANIA ZMIANA: 23.12.2010 r.

 

3. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług cateringowych w formie przygotowywania i dostarczania do Domu Dziennego Pobytu gorących posiłków dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Załącznik do Rozdziału II SIWZ

OSTANIA ZMIANA: 16.12.2010 r.

 

4. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług opiekuńczych świadczonych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OSTANIA ZMIANA: 13.12.2010 r.

 

5. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

OSTANIA ZMIANA: 4.10.2010 r.

 

6. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

OSTANIA ZMIANA: 1.07.2010 r.