Misja


      bip

dyplom

2011 - DOKUMENTACJA PRZETARGOWA NA USŁUGI

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług cateringowych w formie przygotowywania i dostarczania do Domu Dziennego Pobytu gorących posiłków dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

OSTANIA ZMIANA: 28.11.2011 r.

 

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług opiekuńczych świadczonych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania.

OSTANIA ZMIANA: 18.11.2011 r.

 

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OSTANIA ZMIANA: 4.11.2011 r.

 

4. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług opiekuńczych świadczonych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OSTANIA ZMIANA: 26.10.2011 r.

 

5. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług cateringowych w formie przygotowywania i dostarczania do Domu Dziennego Pobytu gorących posiłków dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Załącznik do Rozdziału II SIWZ

OSTANIA ZMIANA: 19.10.2011 r.

 

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług cateringowych w fornie przygotowywania i dostarczania do Domu Dziennego Pobytu gorących posiłków dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

OSTANIA ZMIANA: 12.01.2011 r.

 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług cateringowych w fornie przygotowywania i dostarczania do Domu Dziennego Pobytu gorących posiłków dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

OSTANIA ZMIANA: 5.01.2011 r.